Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI: VÝŠKA PROVÍZIE:
do 24 999 EUR 1 000,- EUR
od 25 000 - 64 999 EUR 1 500,- EUR
od 65 000 - 99 999 EUR 2 000,- EUR
od 100 000 EUR 3% z kúpnej ceny


Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Výška jedného mesačného nájmu. Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300,- EUR.

V provízii pri predaji/kúpe nehnuteľnosti sú zahrnuté nasledovné poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti :

  • vypracovanie budúcej kúpnej zmluvy a rezervačnej zmluvy
  • vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad
  • poplatky za overenie podpisu predávajúcich
  • správny poplatok na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- eur.
  • správny poplatok vrátane odmeny pre advokáta za autorizáciu zmlúv za neurýchlený vklad do katastra nehnuteľností na príslušnom okresnom úrade súvisiaci s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (neplatí v prípade provízie do 1000,-€)
  • prezentácia a inzercia nehnuteľnosti na webovej stránke a inzertných serveroch