Služby

Ponúkame kompletnú ponuku realitných služieb.

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

 • bezplatné poradenstvo v oblasti realít
 • bezplatné zaobstaranie aktuálneho výpisu z listu vlastníctva
 • bezplatné zaobstaranie snímky z katastrálnej mapy, geometrického plánu
 • bezplatné vypracovanie kúpnych (zámenných, darovacích) zmlúv
 • bezplatné vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a jeho podanie na príslušný katastrálny úrad

Kompletný servis pri predaji nehnuteľností

 • Vykonáme obhliadku nehnuteľností, nafotíme a spracujeme detailnú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť pre prezentáciu. Zaistíme potrebné dokumenty (list vlastníctva, výpis z katastra nehnuteľností, snímku z katastrálnej mapy, znalecký posudok a iné.)
 • Prekonzultujeme právne, technické a ďalšie otázky
 • Nehnuteľnosť zaradíme do našej rozsiahlej internej databázy
 • Zaistíme kompletnú propagáciu nehnuteľnosti hlavne prostredníctvom inzercie na špeciálnych realitných serveroch a stránkach
 • Na základe detailného rozboru ponúkame nehnuteľnosť potencionálnym klientom
 • Prevedieme prehliadku nehnuteľnosti s potenciálnymi záujemcami
 • Preveríme solventnosť a solídnosť kupujúceho
 • Zabezpečíme komplexné právne služby (zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva, nájomná zmluva, zmluva o prevode členských práv, nájomná zmluva, atď.)
 • Zaistíme zloženie, prebratie a uhradenie kúpnej ceny
 • Dohliadneme nad odovzdaním a prebratím nehnuteľnosti
 • I po úspešnom splnení zákazky kedykoľvek ochotne poradíme s Vašimi prípadnými ďalšími plánmi a zámermi na trhu nehnuteľností

Kompletný servis pri kúpe nehnuteľností

Na základe podrobnej analýzy individuálnych potrieb klienta vyhľadáme podľa jeho presného zadania najvhodnejšiu nehnuteľnosť. Posúdime jednotlivé možnosti riešenia a doporučíme najvhodnejšie varianty. Zabezpečíme možnosti financovania a realizáciu celého projektu.